Wydawnictwa

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży było inicjatorem wydania publikacji związanych

z naszym miastem. Z inicjatywy TPCh ukazały się poniższe publikacje.

Album "Chełmża wczoraj i dziś"

Sport w Chełmży

Zatrzymany czas. Zarys dziejów chełmżyńskiej fotografii

Strofy sercem pisane

Chełmża. Kultura w dziejach miasta

 

Chełmżyński Browar "F.W. Wolff & Brauerei - Culmsee" (1880 - 1919)

Zraniona młodość. Wspomnienia Sybiraka

Chełmża. Fakty, mity, legendy

Wierszyki o zwierzętach

Ksiądz infułat Alfons Groszkowski 1915 - 1993

Słownik biograficzny Chełmży i okolic t. 2

Pokoloruj Chełmżę

Chełmżyńskie miejsca pamięci. Pomniki - tablice - kamienie

Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918 - 1939

Antoni Depczyński 1906 - 1940
Chełmża. Fakty, Mity, Legendy, wyd II

Słownik biograficzny Chełmży i okolic cz. 3

Wierszyki o zwierzętach, wyd II

Poznaj Chełmżę z Łozusiem