Sybiracy

LISTA ZMARŁYCH I ZAGINIONYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁMŻY ARESZTOWANYCH I DEPORTOWANYCH DO ZSRR W 1945 r. 

Do pobrania poniżej.

Lista deportowanych
Lista opublikowana w Roczniku Toruńskim nr 22 z 1994 r.

sybiracy.pdf
Książka Leszka Masłowskiego "Zraniona młodość. Wspomnienia Sybiraka"