Projekty i akcje

Nie chowaj historii w szafie

Akcja TPCh trwająca od 2009 r. 

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży organizują akcję "Nie chowaj historii w szafie". Naszym priorytetem jest zachowanie pamięci o osobach, wydarzeniach, uroczystościach historycznych, które udokumentowane w dawnych latach dziś stanowią nieocenione źródło archiwalne dla historyków i badaczy.

    Zwracamy się z wielką prośbą do osób, które posiadają stare fotografie, świadectwa szkolne, metryki urodzeń, archiwalne gazety oraz wszelkie inne dokumenty mówiące o przeszłości Chełmży.

     Jeżeli Państwo mają takie zbiory i chcieliby się z nami podzielić to zapraszamy do biblioteki. Tam unikatowe zdjęcia, dokumenty zostaną skopiowane, a oryginalne zwrócone właścicielowi. Możliwe jest również przekazanie cennych pamiątek, które zasilą zbiory biblioteki oraz posłużą, jako materiał do wystaw. Każdy, kto przyniesie choćby jedną fotografię jego nazwisko zostanie ujęte w opracowaniach oraz w gazecie „Głos Chełmżyński”, która patronuje naszej akcji. W gazecie opublikujemy przekazane bądź skopiowane zbiory, a nazwisko darczyńcy zostanie wpisane na listę  przyjaciół biblioteki.

     Cała akcja „Nie chowaj historii w szafie” ma na celu pogłębienie wiadomości o naszej wspólnej przeszłości, ma również służyć młodszym pokoleniom, aby pamiętały o wydarzeniach z lat minionych, byli świadomi swej historycznej tożsamości, ponieważ każdy uratowany skrawek historii stanowi fragment niezwykłych naszych dziejów.

     Chełmża – nasza „Mała Ojczyzna” zasługuje na pamięć i szacunek.

Z wybranych archiwalnych dokumentów zostanie zorganizowana wystawa, a w przyszłości może uda się wydać kolejną publikację na temat przeszłości naszego miasta i jego mieszkańców. Z pozyskanych zbiorów skorzystają również uczniowie naszych szkół, uczestniczący w lekcjach bibliotecznych na temat historii miasta.

    Zbiory prosimy przynosić do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Rynek 4 lub przesyłać na adres email: tpchelmza@gmail.com

Do dokumentów przesłanych drogą internetową prosimy dołączyć krótki opis lub nazwiska osób znajdujących się na zdjęciach.  

Wystawa podsumowująca akcję 

Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918 - 1939

   Projekt powstał w celu zdigitalizowania i udostępnienia cennego zbioru negatywów z pocz. XX wieku, który zawiera portrety mieszkańców z okresu walki o polskość Chełmży w 1919 r. oraz ukazuje życie codzienne w mieście okresu międzywojennego.

   Pomysłodawcami i realizatorami projektu byli Państwo Elżbieta i Adam Żywiczyńscy. Pan Adam, z zawodu konserwator zabytków, jest rodowitym mieszkańcem naszego miasta, absolwentem naszej szkoły, jego żona – nauczycielką historii w liceum w Suwałkach. Oboje emocjonalnie związani są z Chełmżą.

Informacje o projekcie

Informacje o zbiorze
Film podsumowujący projekt